Rennesøy Marina er en ny og topp moderne båthavn som skal bygges ut med inntil 500 båtplasser. Vi tilbyr båtplass på dagen, enten du vil kjøpe eller leie plass til båten din.

Vår målsetning er å bli Norges beste båthavn for alle eiere/brukere. Dette betinger et nært og aktivt samspill med alle brukere av havna.

Ta kontakt for avtale på telefon 96225544